Kvarteret Hängasken i Haga namngavs den 5 mars 2020.

”Enligt utsago har det funnits en lasarettspark i området. I lasarettsparken fanns en rundel och i rundeln växte det en hängask”, skriver namnberedningen i beslutet.

(Ny och gammal bebyggelse i kvarteret Hängasken år 2023)