Malmrondellen

Malmrondellen

Den 11 april 2007 namngavs Malmrondellen i Ingelsta. Namngrupp ”metaller”. Ligger i korsningen Blygatan och Malmgatan, som gav rondellen dess namn. Malm är förvisso ingen metall utan en metallhaltig mineralkoncentration men ansågs tydligen passa in bland...
Kvarteret Plinten

Kvarteret Plinten

Den 29 november 1961 namngavs kvarteret Plinten i Ingelsta. Namngrupp ”elektriska termer”. (Esselte-Pac på Malmgatan i kvarteret Plinten. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Kvarteret Adaptern

Kvarteret Adaptern

Den 18 november 2004 namngavs kvarteret Adaptern i Ingelsta. Namngrupp ”elektriska termer”. (Konsum stormarknad i nuvarande kvarteret Adaptern. Okänd fotograf. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.