Ingelsta

Handels- och industriområdet Ingelsta har sedan 1960-talet vuxit fram kring Norrköpings norra infart. Stadsdelens namn hämtades från Ingelstad gård vars grund ännu finns på en lövträdsbeklädd kulle vid Kiselgatan. Gården omtalas på 1400-talet och Ingelstadjorden har...

Ingelstad

Ingelstad, beläget i Östra Eneby s:n af Bråbo h:d. Ingelsta omtalas år 1527 i ett vittnesbref af hospitalssysslomannen Eskil Mickilsson, i hvilket han intygar, att han på riksföreståndaren Sten Stures befallning utbetalat en penningesumma till ärl. och välb. hustru...
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.