Kiselgatan

Kiselgatan

Den 9 oktober 1996 namngavs Kiselgatan i Ingelsta. Namnet hör till gruppen ”grundämnen” som dominerar i stadsdelen. Kisel är ett grundämne som hör till kolgruppen.
Malmrondellen

Malmrondellen

Den 11 april 2007 namngavs Malmrondellen i Ingelsta. Namngrupp ”metaller”. Ligger i korsningen Blygatan och Malmgatan, som gav rondellen dess namn. Malm är förvisso ingen metall utan en metallhaltig mineralkoncentration men ansågs tydligen passa in bland...