Ringstadmovägen

Ringstadmovägen

Ringstadmovägen i Eneby landsbygd namngavs den 7 juni 1994. Ringstad mo (även skrivet Ringstadmo eller Ringsta mo) var en sockenallmänning i Östra Eneby socken. En mo var en jord som var oduglig till odling. Redan tidigt tog socknens gårdar grus till sina vägar från...