Björkesnårsvägen

Björkesnårsvägen

Björkesnårsvägen i Östra Eneby landsbygd namngavs den 22 april 2020. De samtidigt beslutade namnen Björkesnårsvägen, Mossmarksvägen, Tallhöjdsvägen, Torvstigen och Ängsmarksvägen syftar på områdets karaktär.
Mejerivägen

Mejerivägen

Mejerivägen i Eneby landsbygd namngavs den 29 februari 1996. Vägen löper förbi Svärtinge gård som i slutet av 1800-talet hade ett av sammanlagt elva herrgårdsmejerier som var aktiva runt Norrköping.
Mossmarksvägen

Mossmarksvägen

Mossmarksvägen i Puksten i Eneby landsbygd namngavs den 22 april 2020. De samtidigt namngivna Björkesnårsvägen, Mossmarksvägen, Tallhöjdsvägen, Torvstigen och Ängsmarksvägen har namn som syftar på områdets karaktär. (Mossmarksvägen på flygfoto från...
Knivbergavägen

Knivbergavägen

Knivbergavägen i Eneby landsbygd namngavs den 21 december 1945. Leder fram till gården Knivberga där det bedrivs lantbruk och stallverksamhet. Knivberga by omnämns första gången i ett dokument 1364. Förledet i den ursprungliga namnformen, ”Knighiaberghum”, tros...
Larsborgsvägen

Larsborgsvägen

Larsborgsvägen i Eneby landsbygd namngavs den 9 oktober 1996. Vägen är namngiven efter fastigheten Larsborg som byggdes i början av 1930-talet av familjen Larsson på sockenallmänningen Ringstad mo. Vägen fick namnet på begäran av de boende och var tidigare en del av...