Björkesnårsvägen i Östra Eneby landsbygd namngavs den 22 april 2020.

De samtidigt beslutade namnen Björkesnårsvägen, Mossmarksvägen, Tallhöjdsvägen, Torvstigen och Ängsmarksvägen syftar på områdets karaktär.