Mossmarksvägen i Puksten i Eneby landsbygd namngavs den 22 april 2020.

De samtidigt namngivna Björkesnårsvägen, Mossmarksvägen, Tallhöjdsvägen, Torvstigen och Ängsmarksvägen har namn som syftar på områdets karaktär.

(Mossmarksvägen på flygfoto från 2021)