Gamla landsvägen

Gamla landsvägen

Gamla landsvägen i Svärtinge namngavs den 18 oktober 1945. Detta är den gamla landsvägen till Finspång. ”Denna väg har tidigare i dagligt tal benämnts Gamla Finspångsvägen, men detta namn hava stadsfullmäktige sedermera givit åt [nuvarande...
Hovslagarbacken

Hovslagarbacken

Hovslagarbacken i Svärtinge namngavs den 28 juni 1996. Vägen har fått namn efter en smedja som drevs mellan åren 1929 och 1956 av smeden Karl Valentin Johansson (1889–1975). Han tillverkade bland annat järnstaket, grindar, vagnshjul och hästskor samt arbetade med...
Ryssnäsvägen

Ryssnäsvägen

Ryssnäsvägen i Svärtinge namngavs den 3 mars 2014. ”Ryssnäs gård som ligger strax väster om planområdet har fått ge namn åt Ryssnäsvägen”, står det i namnbeslutet. (Svärtinge Skogsbacke skola på Ryssnäsvägen år 2020. Foto: Norrevo...