Ryssnäsvägen i Svärtinge namngavs den 3 mars 2014.

”Ryssnäs gård som ligger strax väster om planområdet har fått ge namn åt Ryssnäsvägen”, står det i namnbeslutet.

(Svärtinge Skogsbacke skola på Ryssnäsvägen år 2020. Foto: Norrevo Fastigheter)