Den 3 mars 2014 namngavs Ryssnäsvägen i Svärtinge.

”Ryssnäs gård som ligger strax väster om planområdet har fått ge namn åt Ryssnäsvägen”, står det i namnbeslutet.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.