Blåsippsvägen

Blåsippsvägen

Blåsippsvägen i Svärtinge namngavs den 3 mars 2014 . Vägarna i det nya bostadsområdet Svärtinge skogsbacke fick namn efter växter som förekommer i området. (Flygfoto år 2021)
Gamla landsvägen

Gamla landsvägen

Gamla landsvägen i Svärtinge namngavs den 18 oktober 1945. Detta är den gamla landsvägen till Finspång. ”Denna väg har tidigare i dagligt tal benämnts Gamla Finspångsvägen, men detta namn hava stadsfullmäktige sedermera givit åt [nuvarande...