Skogsbrantsvägen i Svärtinge namngavs den 3 mars 2014.

Vägen har fått sitt namn av de branta sluttningarna ned mot Finspångsvägen.

(Skogsbrantvägen på flygfoto år 2021)