Den 3 mars 2014 namngavs Skogsbrantsvägen i Svärtinge.

Vägen har fått sitt namn av de branta sluttningarna ned mot Finspångsvägen.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.