Den 3 mars 2014 namngavs Skogsbrantsvägen i Svärtinge.

Vägen har fått sitt namn av de branta sluttningarna ned mot Finspångsvägen.