Gamla landsvägen i Svärtinge namngavs den 18 oktober 1945.

Detta är den gamla landsvägen till Finspång. ”Denna väg har tidigare i dagligt tal benämnts Gamla Finspångsvägen, men detta namn hava stadsfullmäktige sedermera givit åt [nuvarande Bergslagsvägen]”.