Den 9 oktober 1996 namngavs Svärtingehusvägen i Svärtinge.

Vägen leder till skolan Svärtingehus och utgjorde tidigare norra delen av Skarsättersvägen.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.