Den 9 oktober 1996 namngavs Svärtingehusvägen i Svärtinge.

Vägen leder till skolan Svärtingehus och utgjorde tidigare norra delen av Skarsättersvägen.