Den 9 oktober 1996 namngavs Svärtingehusvägen i Svärtinge.

Vägen leder till skolan Svärtingehus och utgjorde tidigare norra delen av Skarsättersvägen.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.