Svärtingehusvägen i Svärtinge namngavs den 9 oktober 1996.

Vägen leder till skolan Svärtingehus och utgjorde tidigare norra delen av Skarsättersvägen.