Blåsippsvägen i Svärtinge namngavs den 3 mars 2014 .

Vägarna i det nya bostadsområdet Svärtinge skogsbacke fick namn efter växter som förekommer i området.

(Flygfoto år 2021)