Den 3 mars 2014 namngavs Blåsippsvägen i Svärtinge.

Vägarna i det nya bostadsområdet Svärtinge skogsbacke fick namn efter växter som förekommer i området.