Den 3 mars 2014 namngavs Blåsippsvägen i Svärtinge.

Vägarna i det nya bostadsområdet Svärtinge skogsbacke fick namn efter växter som förekommer i området.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.