Den 3 mars 2014 namngavs Blåsippsvägen i Svärtinge.

Vägarna i det nya bostadsområdet Svärtinge skogsbacke fick namn efter växter som förekommer i området.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.