Kvarteret Rosenträdet i Haga namngavs den 31 mars 1942.

Namngrupp ”prydnadsväxter”.

(Kvarteret Rosenträdet vid Apelgatan. Vykort)