Kvarteret Rödlöken i Pryssgården namngavs den 8 september 1969.

Namngrupp ”köksväxter”.