Kvarteret Rödlöken i Pryssgården namngavs den 8 september 1969 .

Namngrupp ”köksväxter”.