Den 8 september 1969 namngavs kvarteret Rödlöken i Pryssgården.

Namngrupp ”köksväxter”.