Kvarteret Majsen i Pryssgården namngavs den 19 april 1961.

Namngrupp ”köksväxter”.