Kvarteret Mataren i Himmelstalund namngavs den 23 juli 1942.

Namngrupp ”elektriska termer”. Anordning för successiv tillförsel av energi.