Bågvägen

Bågvägen

Bågvägen i Himmelstalund namngavs den 14 juli 1942. Den fick sitt namn eftersom den ”i en blivande stadsplan torde komma att med fortsatt bågform utmynna i Finspångsvägen vid Östra Eneby kyrka”. Så blev det inte och vägen är inte alls lång och bågformad utan kort och...
Kvarteret Omformaren

Kvarteret Omformaren

Kvarteret Omformaren i Himmelstalund namngavs den 23 juli 1942. Namngrupp ”elektriska termer”. Apparat som omvandlar elektrisk energi, exempelvis från växelström till likström. (Westerholms strumpfabrik på Hagagatan i kvarteret Omformaren år 1959. Foto från ateljé...