Fridhemsvägen i Himmelstalund namngavs den 14 juli 1942.

Uppkallad efter torpet Fridhem (känt på 1860-talet) på Lovisa utjord som tillhörde Himmelstalunds gård. Huset låg strax söder om vägskälet Finspångsvägen-Fiskebyvägen och köptes så småningom av arrendatorn. Fridhem finns på 1868 års karta och ännu 1930.