Bågvägen i Himmelstalund namngavs den 14 juli 1942.

Den fick sitt namn eftersom den ”i en blivande stadsplan torde komma att med fortsatt bågform utmynna i Finspångsvägen vid Östra Eneby kyrka”. Så blev det inte och vägen är inte alls lång och bågformad utan kort och rak.