Kvarteret Omformaren i Himmelstalund namngavs den 23 juli 1942.

Namngrupp ”elektriska termer”. Apparat som omvandlar elektrisk energi, exempelvis från växelström till likström.

(Westerholms strumpfabrik på Hagagatan i kvarteret Omformaren år 1959. Foto från ateljé Foto-Parr, ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)