Arenarondellen i Himmelstalund namngavs den 16 januari 2012.

Inom området finns flera sporthallar och cirkulationsplatsen kan ses som en entré till arenaområdet Himmelstalund.