Kvarteret Vinpipan

Kvarteret Vinpipan

Kvarteret Vinpipan i Nordantill var namngivet 1729. En vinpipa var ett träkärl med vin. Vinkyparen Magnus Ekman var en av tomtägarna i kvarteret 1728. ”Vinkypare” är ett svenskt ord för sommelier och finns belagt från slutet av 1600-talet. (Kvarteret Vinpipan vid...
Kvarteret Varvet

Kvarteret Varvet

Kvarteret Varvet hette så redan 1728. Arthur Nordén ansåg att kvarteret fick namn efter det skeppsvarv som låg där då den franske legationssekreteraren Charles Ogier år 1634 besökte Norrköping: ”Ännu år 1757 upptages i tomtöresrullan ’skeppsbyggeriplats’ på tomt nr 1...
Repslagaregatan

Repslagaregatan

Namnet Repslagaregatan ska erinra om det repslageri som Louis De Geer hade uppfört intill Mässingsbruket. Det revs omkring 1640 och i mantalslängden på 1760-talet finns ingen repslagare vid gatan. Namnet hade alltså historisk karaktär redan 1769. (Foto: Sune...
Kvarteret Eken

Kvarteret Eken

Kvarteret Eken i Östantill var namngivet 1728. I kvarteret bodde ”den i stadens historia märklige borgmästaren Jacob Ekbohm, som spelade en viktig roll vid branden 1719”, skriver Arthur Nordén. Jacob Ekbohm (1683–1758) var justitieborgmästare i Norrköping från 1717...

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.