Kvarteret Fönstret

Kvarteret Fönstret

Kvarteret Fönstret i Hageby namngavs den 25 juni 1958. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. Kvarteret fick 1957 namnet Glaset utan att någon tänkte på att det namnet redan användes för ett kvarter i Skarphagen. Året därpå ändrades namnet till Fönstret....
Vasagatan

Vasagatan

Namnet Vasagatan i Lagerlunda är känt första gången 1910 och gatan fick behålla sitt namn när gatorna i området namngavs officiella 1928 – även om det inte ansågs ”fullt motiverat”. Norra förstäderna hade några gatunamn av den typ som är vanliga i städer: Brahegatan,...
Kvarteret Rådmannen

Kvarteret Rådmannen

Kvarteret Rådmannen i Klingsberg namngavs den 20 juni 1944. Namngrupp ”yrken”. Rådmän var förr titeln på de personer som jämte borgmästaren bildade magistraten i en stad. Numera är en rådman en juridiskt utbildad ledamot av en tingsrätt eller en förvaltningsrätt....
Styrestagatan

Styrestagatan

Styrestagatan i Oxelbergen namngavs den 19 juni 1919. Gatan är döpt efter stadens östra grannsocken Styrstad som fram till 1940 hette Styrestad. (Foto: Oskar Bladh. Ur Arkitektur- och designcentrums samlingar, CC PDM)