Fjärilsgatan

Fjärilsgatan

Fjärilsgatan i Smedby namngavs den 18 juni 1986. Namngrupp ”fjärilar”. De omgivande kvarteren har fjärilsnamn, till exempel Blåvingen och Guldvingen. Namnberedningen övervägde ”ett flertal namn med lokal anknytning såsom Prostängsgatan, Signedalsgatan, Halltorpsgatan,...
Kvarteret Stadsgränsen

Kvarteret Stadsgränsen

Kvarteret Stadsgränsen i Klingsberg namngavs den 16 juni 1938. Namnet ”föreslås med anledning därav, att den gamla stadsgränsen framgick snett över kvarteret”. I kung Albrekts privilegiebrev för Norrköping den 7 april 1384 fastställdes stadens gränser mot de...
Petter Swartzgatan

Petter Swartzgatan

Petter Swartzgatan i Söderstaden namngavs den 15 juni 1911. Namnet hör till den i stadsdelen dominerande gruppen ”märkesmän i stadens historia”. Petter Swartz (1726–1789) var född i Kroppa socken i Värmland på bergsmansgården Svartsången, som hans släkt brukat i flera...
Tjustgatan

Tjustgatan

Tjustgatan i Marielund namngavs den 14 juni 1956. Genom en planändring 1946 delades Smålandsgatan i två delar av ny bebyggelse. Den södra delen fick 1956 namnet Tjustgatan ”vilket anspelar på att Tjust är en del av Småland”. Då man byggde ett flertal nya hus i...
Utställningsvägen

Utställningsvägen

Utställningsvägen i Himmelstalund namngavs den 13 juni 1963. Vägen leder till Mässhallen som byggdes för industri- och länsutställningen NU 64. (De nybyggda mässhallarna och utställningstälten på NU 64. Okänd fotograf. Ur drätselkontorets arkiv i Norrköpings...