Medelvägen

Medelvägen

Medelvägen i Haga namngavs den 7 november 1929. Namnet ”hänför sig till dess läge mellan två vägar” – Hagalundsgatan och Karlshovsvägen.
Kvarteret Trätan

Kvarteret Trätan

Kvarteret Trätan på Saltängen var namngivet 1729. När kvarteret fick sitt namn var det en obebyggd tomt som sex personer gjorde anspråk på att vara ägare till. ”Af denna tomtträta fick tomten heta Trätan”, slog Arthur Nordén fast. Folkligt förklarades namnet ha...
Kvarteret Spiran

Kvarteret Spiran

Kvarteret Spiran finns med på 1728 års karta över stadsdelen Dal (Dalskvarteret). Kvartersnamnen Kronan, Spiran, Svärdet och Äpplet samt senare Nyckeln syftar på riksregalierna – värdighetstecken i statlig ägo som symboliserar kunglig eller furstlig status. De svenska...