Skomakaregatan

Skomakaregatan

Skomakaregatan i Gamla staden namngavs den 30 oktober 1969. På grund av en stadsplaneändring 1969 delades Hantverkargatan i två delar av Spiranhuset. Delen väster om Gamla Rådstugugatan fick namnet Skomakaregatan. Stadsingenjören föreslog namnet Arbetargatan (samma...
Kvarteret Ledungen

Kvarteret Ledungen

Kvarteret Ledungen i Risängen namngavs den 28 oktober 1974. Kvarteret lades ut vid Ledungsplan, som 1919 fick sitt namn efter byn Ledungshammar som låg i området fram till 1500-talet. (Sibylla Ledungsplan i kvarteret Ledungen år 2023. Foto: Peter...
Kvarteret Planket

Kvarteret Planket

Kvarteret Planket i Nordantill var namngivet 1729. Namnet är ett minne från den tid då staden för tullkontrollens skull var kringgärdad av ett tullplank. I planket fanns förutom tullportarna också grindarna Bödelsgrinden, Drags port, Kransporten, Lindahls lucka,...
Norrköpings tyska kyrka fyller 350 år

Norrköpings tyska kyrka fyller 350 år

Den 1 november 2023 är det 350 år sedan Hedvigs kyrka invigdes. Den uppfördes av Norrköpings tyska församling och är i dag stadens äldsta byggnad. Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om Hedvigs kyrka. Här finns länkar till de...