Kvarteret Busken

Kvarteret Busken

Kvartersnamnet Busken är känt sedan 1729. Nästan halva kvarteret upptogs i slutet av 1720-talet av rådman Gustaf Carl Barckmans trädgård, vilket kan ha legat bakom kvartersnamnet. (Kvarteret Busken 1926. Foto: Gustaf Lidberg. Ur Norrköpings stadsarkivs...
Kvarteret Gamla Varvet

Kvarteret Gamla Varvet

Kvarteret Gamla Varvet på Saltängen namngavs den 8 juni 2017. Här på den dåvarande Skeppsholmen (tidigare kallad Blixholmen) bedrevs varvsverksamhet från 1740-talet. Dessförinnan hade ett kortlivat försök gjorts redan på 1620-talet, med Louis De Geer inblandad. År...
Bergsbron

Bergsbron

Den första bron på platsen byggdes i början av 1640-talet. Den störtade samman 1661 och återuppbyggdes på initiativ av invånarna i Norra kvarteret 1661–1662. En ny bro av sprängd gråsten uppfördes 1775. Den våldsamma vårfloden i april 1788 skapade stor oreda och...