Kvarteret Sippan i Gamla staden namngavs senast 1876.

Namngrupp ”blommor”. Kvarteren Blomman och Sippan anlades strax söder om det gamla kvarteret Liljan.

(Den nyplanterade Södra Promenaden vid kvarteret Sippan cirka 1900. Foto ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.