Kvarteret Portlåset i Hageby namngavs den 7 september 1971.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.

(Industrifastigheten i kvarteret Portlåset vid Hagebygatan år 2022)