Den 7 september 1971 namngavs kvarteret Portlåset i Hageby.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.