Den 7 september 1971 namngavs kvarteret Portlåset i Hageby.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.