Kvarteret Portlåset i Hageby namngavs den 7 september 1971.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.

(Flygfoto år 2021)