Wallbyparken

Wallbyparken

Wallbyparken i Hageby namngavs den 1 april 2022. Parkens namn knyter an till Vallby gård. Vallbys mark utgör tillsammans med marken till Hageby gård det som i dag är stadsdelen Hageby. Vallby omnämns första gången 1423 och köptes 1912 av Norrköpings stad som under...
Kvarteret Mamre

Kvarteret Mamre

Kvarteret Mamre i Hageby namngavs den 23 oktober 1957. Barnhemmet Mamre grundades 1874 som skyddshem för flickor och blev 1892 konvalescenthem för barn. Den nuvarande huvudbyggnaden, som uppfördes 1899, möjliggjordes genom donationer av brukspatron Henning Schale och...
Kvarteret Gångjärnet

Kvarteret Gångjärnet

Kvarteret Gångjärnet i Hageby namngavs den 10 september 1979. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. (Särskilda boendet Plåtslagaregatan 8 i kvarteret Gångjärnet år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)