Kvarteret Putsen

Kvarteret Putsen

Den 6 december 1965 namngavs kvarteret Putsen i Hageby. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. (Hageby Centrum i kvarteret Putsen 1967. Foto: Gustaf Larsson. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Kvarteret Mamre

Kvarteret Mamre

Den 23 oktober 1957 namngavs kvarteret Mamre i Hageby. Barnhemmet Mamre grundades 1874 som skyddshem för flickor och blev 1892 konvalescenthem för barn. Den nuvarande huvudbyggnaden, som uppfördes 1899, möjliggjordes genom donationer av brukspatron Henning Schale och...
Mamregatan

Mamregatan

Den 10 oktober 1957 namngavs Mamregatan i Hageby. Gatan leder till det dåvarande barnhemmet Mamre. Hemmet grundades 1874 som skyddshem för flickor och blev från 1892 konvalescenthem för barn. Den nuvarande huvudbyggnaden, som uppfördes 1899, möjliggjordes genom...
Kvarteret Gångjärnet

Kvarteret Gångjärnet

Den 10 september 1979 namngavs kvarteret Gångjärnet i Hageby. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. (Särskilda boendet Plåtslagaregatan 8 i kvarteret Gångjärnet år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.