Bäckgatan

Bäckgatan

Bäckgatan i Hageby namngavs den 16 september 1954. Gatan löper längs med ravinen från den tidigare Vrinnevibäcken som rann från Vrinneviskogen och förenade sig med Ljura bäck vid Ljura gård. (Butikerna på Bäckgatan 8-10 år 1959. Foto: Arne Gustafsson. Ur Östergötlands...
Kvarteret Gångjärnet

Kvarteret Gångjärnet

Kvarteret Gångjärnet i Hageby namngavs den 10 september 1979. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. (Särskilda boendet Plåtslagaregatan 8 i kvarteret Gångjärnet år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Kvarteret Fönstret

Kvarteret Fönstret

Kvarteret Fönstret i Hageby namngavs den 25 juni 1958. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. Kvarteret fick 1957 namnet Glaset utan att någon tänkte på att det namnet redan användes för ett kvarter i Skarphagen. Året därpå ändrades namnet till Fönstret....