Kvarteret Fritiden

Kvarteret Fritiden

Kvarteret Fritiden i Hageby namngavs den 1 november 1989. ”På grund av fritidsverksamheten inom kvarteret (motionscentral och ungdomsgård) kan kvarteret ges namnet Fritiden.” (Vrinnevi gård i kvarteret Fritiden i Hageby. Foto: Gösta Nordin. Ur Norrköpings stadsarkivs...
Kvarteret Mamre

Kvarteret Mamre

Kvarteret Mamre i Hageby namngavs den 23 oktober 1957. Barnhemmet Mamre grundades 1874 som skyddshem för flickor och blev 1892 konvalescenthem för barn. Den nuvarande huvudbyggnaden, som uppfördes 1899, möjliggjordes genom donationer av brukspatron Henning Schale och...
Kvarteret Gångjärnet

Kvarteret Gångjärnet

Kvarteret Gångjärnet i Hageby namngavs den 10 september 1979. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. (Särskilda boendet Plåtslagaregatan 8 i kvarteret Gångjärnet år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)