Kvarteret Fönstret

Kvarteret Fönstret

Kvarteret Fönstret i Hageby namngavs den 25 juni 1958. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. Kvarteret fick 1957 namnet Glaset utan att någon tänkte på att det namnet redan användes för ett kvarter i Skarphagen. Året därpå ändrades namnet till...
Kvarteret Paviljongen

Kvarteret Paviljongen

Den 16 april 2008 namngavs kvarteret Paviljongen i Hageby. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. (Vårdcentralen Cityhälsan Söder i Hageby år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.