Kvarteret Fönstret

Kvarteret Fönstret

Kvarteret Fönstret i Hageby namngavs den 25 juni 1958. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. Kvarteret fick 1957 namnet Glaset utan att någon tänkte på att det namnet redan användes för ett kvarter i Skarphagen. Året därpå ändrades namnet till Fönstret....
Wallbyparken

Wallbyparken

Wallbyparken i Hageby namngavs den 1 april 2022. Parkens namn knyter an till Vallby gård. Vallbys mark utgör tillsammans med marken till Hageby gård det som i dag är stadsdelen Hageby. Vallby omnämns första gången 1423 och köptes 1912 av Norrköpings stad som under...