Kvarteret Fönstret

Kvarteret Fönstret

Kvarteret Fönstret i Hageby namngavs den 25 juni 1958. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. Kvarteret fick 1957 namnet Glaset utan att någon tänkte på att det namnet redan användes för ett kvarter i Skarphagen. Året därpå ändrades namnet till...
Kvarteret Niten

Kvarteret Niten

Kvarteret Niten i Hageby namngavs den 25 april 1960. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. (Kvarteret Niten vid Hagebygatan år 1964. Foto: AB Flygtrafik. Ur Östergötlands museums samlingar, CC BY-NC 4.0)