Kvarteret Mamre

Kvarteret Mamre

Kvarteret Mamre i Hageby namngavs den 23 oktober 1957. Barnhemmet Mamre grundades 1874 som skyddshem för flickor och blev 1892 konvalescenthem för barn. Den nuvarande huvudbyggnaden, som uppfördes 1899, möjliggjordes genom donationer av brukspatron Henning Schale och...
Kvarteret Dörren

Kvarteret Dörren

Kvarteret Dörren i Hageby namngavs den 25 april 1960. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. (Bostadshus i kvarteret Dörren år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)