Kvarteret Paviljongen

Kvarteret Paviljongen

Den 16 april 2008 namngavs kvarteret Paviljongen i Hageby. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. (Vårdcentralen Cityhälsan Söder i Hageby år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Kvarteret Putsen

Kvarteret Putsen

Den 6 december 1965 namngavs kvarteret Putsen i Hageby. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. (Hageby Centrum i kvarteret Putsen 1967. Foto: Gustaf Larsson. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)
Mamregatan

Mamregatan

Den 10 oktober 1957 namngavs Mamregatan i Hageby. Gatan leder till det dåvarande barnhemmet Mamre. Hemmet grundades 1874 som skyddshem för flickor och blev från 1892 konvalescenthem för barn. Den nuvarande huvudbyggnaden, som uppfördes 1899, möjliggjordes genom...