Kvarteret Dörren i Hageby namngavs den 25 april 1960.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.

(Bostadshus i kvarteret Dörren år 2021. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)