Kvarteret Balkongen i Hageby namngavs den 16 april 2008.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.