Hageby

Hageby

Norrköpings stad köpte under början av 1900-talet stora markområden runt staden, i söder bland annat gårdarna Hageby och Wallby 1912. År 1954 uppläts markerna åt kommunala Hyresbostäder som ett år senare började uppföra de första husen längs Vrinnevigatan i...

Ljura

Ljura, egendom i S:t Johannis s:n af Lösings h:d, som under 1700-talet delvis tillhört Händelö och Westerbyholm eller slägterna von Berckner, Prytz och Gethe m. fl. Tillhörde mot slutet af 1700-talet öfversten, frih. Erik Jöran Adelsvärd, som den 1 juni 1799 försålde...
Formaregatan

Formaregatan

Den 10 oktober 1957 namngavs Formaregatan i Hageby. Namnet hämtades ur gruppen ”byggnadsarbetare” liksom de flesta gatunamn i stadsdelen.