Kvarteret Paviljongen

Kvarteret Paviljongen

Den 16 april 2008 namngavs kvarteret Paviljongen i Hageby. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. (Vårdcentralen Cityhälsan Söder i Hageby år 2019. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)
Kvarteret Putsen

Kvarteret Putsen

Den 6 december 1965 namngavs kvarteret Putsen i Hageby. Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. (Hageby Centrum i kvarteret Putsen 1967. Foto: Gustaf Larsson. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)