Huggaregränd i Hageby namngavs den 10 oktober 1957.

Namngrupp ”byggnadsarbetare”.