Mamregatan

Mamregatan

Den 10 oktober 1957 namngavs Mamregatan i Hageby. Gatan leder till det dåvarande barnhemmet Mamre. Hemmet grundades 1874 som skyddshem för flickor och blev från 1892 konvalescenthem för barn. Den nuvarande huvudbyggnaden, som uppfördes 1899, möjliggjordes genom...
Hageby

Hageby

Norrköpings stad köpte under början av 1900-talet stora markområden runt staden, i söder bland annat gårdarna Hageby och Wallby 1912. År 1954 uppläts markerna åt kommunala Hyresbostäder som ett år senare började uppföra de första husen längs Vrinnevigatan i...

Ljura

Ljura, egendom i S:t Johannis s:n af Lösings h:d, som under 1700-talet delvis tillhört Händelö och Westerbyholm eller slägterna von Berckner, Prytz och Gethe m. fl. Tillhörde mot slutet af 1700-talet öfversten, frih. Erik Jöran Adelsvärd, som den 1 juni 1799 försålde...