Kvarteret Fritiden

Kvarteret Fritiden

Kvarteret Fritiden i Hageby namngavs den 1 november 1989. ”På grund av fritidsverksamheten inom kvarteret (motionscentral och ungdomsgård) kan kvarteret ges namnet Fritiden.” (Vrinnevi gård i kvarteret Fritiden i Hageby. Foto: Gösta Nordin. Ur Norrköpings stadsarkivs...