Kvarteret Fritiden i Hageby namngavs den 1 november 1989.

”På grund av fritidsverksamheten inom kvarteret (motionscentral och ungdomsgård) kan kvarteret ges namnet Fritiden.”

(Vrinnevi gård i kvarteret Fritiden i Hageby. Foto: Gösta Nordin. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)