Den 4 juni 1964 namngavs Plåtslagaregatan i Hageby.

Namngrupp ”byggnadsarbetare”. Gatans norra del ingick fram till 2010 i Grundläggaregatan.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.