Den 4 juni 1964 namngavs Plåtslagaregatan i Hageby.

Namngrupp ”byggnadsarbetare”. Gatans norra del ingick fram till 2010 i Grundläggaregatan.