Kvarteret Niten i Hageby namngavs den 25 april 1960.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.

(Kvarteret Niten vid Hagebygatan år 1964. Foto: AB Flygtrafik. Ur Östergötlands museums samlingar, CC BY-NC 4.0)