Kvarteret Pinnen i Hageby namngavs den 26 februari 1955.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.