Bäckgatan i Hageby namngavs den 16 september 1954.

Gatan löper längs med ravinen från den tidigare Vrinnevibäcken som rann från Vrinneviskogen och förenade sig med Ljura bäck vid Ljura gård.

(Butikerna på Bäckgatan 8-10 år 1959. Foto: Arne Gustafsson. Ur Östergötlands museums samlingar)