Wallbyparken i Hageby namngavs den 1 april 2022.

Parkens namn knyter an till Vallby gård. Vallbys mark utgör tillsammans med marken till Hageby gård det som i dag är stadsdelen Hageby. Vallby omnämns första gången 1423 och köptes 1912 av Norrköpings stad som under början av 1900-talet införskaffade stora markområden runt staden. Gården låg cirka 250 sydost om parken (på andra sidan nuvarande E 22) och revs i slutet av 1960-talet eller början av 1970-talet.

Namnet skrevs ursprungligen wadhby och syftar sannolikt på att gården låg vid ett gammalt vadställe över Ljura bäck. På 1500-talet hade namnet skiftat till Walby och senare till Wallby. På 1900-talet hade stavningen moderniserats till Vallby. ”Enligt uppgift stavades Vallby i en dåtid med W vilket har anammas i namnförslaget”, står det i namnberedningens protokoll. Stavningen av parkens namn är mindre lyckat eftersom kulturminneslagen förskriver att ortnamn ska stavas ”enligt vedertagna regler för språkriktighet”. Det vanliga namnet Vallby/Wallby är till och med ett av exemplen i skriften God ortnamnssed.

Men parken hade kunnat få ett helt annat namn. ”Intill parken finns förskolan Önskestjärnan. Samhällsbyggnadskontorets parkprojekt bad barnen om namnförslag på parken. Följande namnförslag kom in: Maxparken, Grodanparken, Raketparken, Tomteparken, Rutchkaneparken, Lekparken, Cykelparken, Mac Donaldsparken, Godisparken, Gungparken, Mammaparken, Babysparken, Pappaparken, Storparken, Bilparken, Frisparken, Glassparken. Motiveringen till att inte föreslå något av dessa namn är att inget av förslagen knyter an till parken eller till området”, skriver namnberedningen.