Kvarteret Fönstret i Hageby namngavs den 25 juni 1958.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”. Kvarteret fick 1957 namnet Glaset utan att någon tänkte på att det namnet redan användes för ett kvarter i Skarphagen. Året därpå ändrades namnet till Fönstret.

(Vrinneviskolan i kvarteret Fönstret år 2023. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)