Kvarteret Porten i Hageby namngavs den 8 januari 1960.

Namngrupp ”byggnadsdelar och byggnadsdetaljer”.