Kvarteret Djupet i Gamla staden var namngivet 1728.

Efter kvarterets läge nedanför det samtidigt namngivna grannkvarteret Höjden. Arthur Nordén ansåg att många av de äldsta kvarteren hade namngivits parvis: Höjden och Djupet, Elden och Vattnet, Flaggan och Skeppet, Munken och Nunnan.

(Kvarteret Djupet vid S:t Persgatan. Okänd fotograf. Ut Norrköpings stadsarkivs samlingar)