Kvarteret Bukten

Kvarteret Bukten

Kvarteret Bukten i Lindö namngavs den 16 januari 1963. Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”. (Lindöskolan i kvarteret Bukten. Okänd fotograf. Ur Fröbelföreningen i Norrköpings arkiv, Norrköpings stadsarkiv)
Skårvägen

Skårvägen

Skårvägen i Lindö namngavs den 14 november 1935. Namngiven efter ”den forna jordbruksegendomen Skår” – en av de tre fastigheter på vilka Lindö villasamhälle uppstod. Jorden brukades under Lindö säteri och i Skårs gamla bondstuga – en dubbelstuga med kök i mitten –...