Kvarteret Sjöhunden i Lindö namngavs den 5 juni 1972.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.