Kvarteret Lejdaren i Lindö namngavs den 23 april 1990.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.