Kvarteret Vantet i Lindö namngavs den 14 april 1969.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.