Den 14 april 1969 namngavs kvarteret Vantet i Lindö.

Namngrupp ”sjöfart, fartyg och fartygsdelar”.