Brånnestad

Brånnestads villasamhälle etablerades på 1920-talet väster och nordväst om Brånnestads järnvägsstation. Namnet hämtades från gården Brånnestad en bit åt sydost, men både samhället och stationen låg på mark som hörde till Smedby. Mangårdsbyggnaden på Brånnestads gård...
Brånnestadsgatan

Brånnestadsgatan

Den 18 december 1980 namngavs Brånnestadsgatan i Brånnestad. Gatan utgör infartsgatan till stadsdelen och leder till Brånnestads gård vars mangårdsbyggnad uppfördes 1935 medan arrendebostaden är av tidigare datum: omkring 1900. Brånnestad omtalades första gången 1405...
Storhögsgatan

Storhögsgatan

Den 3 oktober 1990 namngavs Storhögsgatan i Brånnestad. ”Inom området finns ett stort antal fornlämningar från järnåldern.” Gravfältet består av omkring 85 fornlämningar: fyra högar och cirka 81 runda stensättningar, möjligen till stor del från yngre järnåldern. I...
Björksoppsgatan

Björksoppsgatan

Den 18 november 2005 namngavs Björksoppsgatan i Brånnestad. Gatan hör till namngruppen ”svampar”. År 1980 fastställdes stadsplanen för Brånnestad. Tio kvarter hade tidigare byggts och stadsingenjören föreslog att de skulle få namn ur en ny namngrupp: svampar....
Kummelgatan

Kummelgatan

Den 3 oktober 1990 namngavs Kummelgatan i Brånnestad. ”Inom området finns ett stort antal fornlämningar från järnåldern.” Gravfältet består av omkring 85 fornlämningar: fyra högar och cirka 81 runda stensättningar, möjligen till stor del från yngre järnåldern. I...

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.