Brånnestad

Brånnestads villasamhälle etablerades på 1920-talet väster och nordväst om Brånnestads järnvägsstation. Namnet hämtades från gården Brånnestad en bit åt sydost, men både samhället och stationen låg på mark som hörde till Smedby. Mangårdsbyggnaden på Brånnestads gård...