Stensoppsgatan i Brånnestad namngavs den 18 november 2005.

Namngrupp ”svampar”.